Bu dokümanın aslı Kalite Yönetim Birimi’nde ıslak imzalı olarak ve SKS/Ortak – Kalite Doküman Yönetimi klasöründe PDF formatında bulunur, kullanıcılar güncelliğini kontrol etmekle ve içerikte değişiklik olması durumunda revizyon istemi yapmakla yükümlüdür.