Evde Hemşire

Evde bakım hizmetleri kapsamında vermekte olduğumuz evde hemşirelik hizmeti; her yaş grubundaki hastalarımızı kapsamakta olup, akut-kronik-yatağa bağımlı ve terminal dönemdeki tüm hastalara mevcut ikamet alanlarında hemşirelik hizmetinin sağlanmasını kapsamaktadır.

Evde hemşirelik hizmetinde görevli olan hemşirelerimiz, bu konuda eğitim almış, tecrübeli, ikamet ettikleri alanda hastayı bir bütün olarak değerlendirerek en üst düzeyde bu hizmeti sunmakta yetkililerdir. Hemşirelerimizin bu kapsamda hizmet içi eğitimleri sürekli olarak periyodik aralıklarla tekrarlanmakta ve hizmetin sürekliliği bu doğrultuda hedeflenmektedir.

Evde Hemşirelik Hizmeti Nasıl Verilir? Hemşirelerimizin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Gelen talepler doğrultusunda; planlanmış olan hemşirelerimiz ve hekimlerimiz yerinde hastanızı ziyaret ederek, hastanın ilk değerlendirmesini yaparak anemnez oluşturur.
 • Tedavi ve bakım hizmetinin verileceği alanın hizmet için uygunluğunu değerlendirerek uygun koşulların oluşturulması sağlanır.
 • Hastanın bakımı için gerekli olan tıbbi malzeme ve cihazların hazırlanarak kurulumu sağlanır.
 • Evde Bakım hemşirelerimiz hastanın hekimi tarafından planlanan tedavisinin yapılması, bu sırada gelişebilecek herhangi bir yan etki/beklenmeyen etkiyi fark ederek hekime bildirmek ve ilgili kayıtların tutularak arşivlenmesinden sorumludur.
 • Evde bakım hemşirelerimizin diğer sorumlulukları;
  • Hastanın hayati bulgularını değerlendirmek, kaydetmek, değişiklikleri hekime rapor etmek,
  • Hasta ve ailesine, hastalık ile tedavi ve bakımına ilişkin, sınırları önceden hekimi ile birlikte belirlenmiş, gereksinimlerine göre, hastalığa özel, kendi kendine bakım ya da yardımla bakım teknikleri gibi konularda olarak bilgi ve eğitim desteği vermek,
  • Tüm uygulama ve işlemlerini etik kurallarına uyarak, hasta hakları doğrultusunda uygulamaktır.

Evde Hemşirelik Hizmeti Uygulamaları

 • İlaç uygulamaları
 • Enjeksiyon
 • Serum takma / çıkarma
 • Sonda ve katater uygulamaları
 • Kan alma
 • Pansuman ve yara bakımı
 • Yatağa bağımlı hastalarda yatak yarası (bası yarası-dekübit) bakımı,
 • Infüzyon uygulamaları
 • Ostomi bakımı
 • Hasta ve hasta yakını eğitimi ve danışmanlık


EVDE BEBEK TAKİBİ HİZMETİ

Evde bebek takibi; bu konuda eğitim almış, tecrübeli yeni doğan hemşireleri tarafından sağlanmaktadır. Anne ve bebeklerini evlerinde ziyaret ederek, annenin ve bebeğin ihtiyaçlarını tespit edilmesi ve bu ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan bakım-eğitimleri planlaması ve uygulanmasından sorumludur.

Bu kapsamda verilecek olan hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

Evde Yenidoğan Bebek Takibi

 • Bebeğin tüm bakımı (cilt, göbek, göz-kulak-burun-ağız, tırnak ve alt bakımı gb.)
 • Bebek masajı
 • Sarılık kontrolü
 • Bebeklik dönemi aşıları

Evde Anne-Bebek Takibi

 • Meme bakımı
 • Kanama kontrolü, sütur ve yara kontrolü ve bakımı
 • Emzirme teknikleri ve danışmanlık
 • Beslenme ve gaz sorunları eğitimi
 • Süt sağma ve muhafaza edilmesi, bebek ihtiyacında kullanılması
 • Bebeğin giydirilmesi ve vücut sıcaklığının korunması
 • Bebek banyosu
 • Lohusalık