*Sağlık durumu ankete katılmak için yeterli olmayan hastalar ile 16 yaşından küçük hastalara refakat eden kişileri tanımlar.

    Bu dökümanın aslı Kalite Yönetim Biriminde ıslak imzalı olarak ve ortak Kalite Sistemi Klasörü'nde PDF formatında muhafaza edilmektedir, kullanıcılar dökümanların güncelliğini kontrol etmekle yükümlüdür.